Savjetovanje

Savjetovanje na osnovu stručnog i profesionalnog istraživanja tržišta:
• savjetujemo klijente u postavljanju njihovih poslovnih strategija,
• identificiramo poslovne prilike kroz segmentaciju i evaluaciju potencijala, istraživanje navika potrošača na novim tržištima, razvijanje i testiranje koncepata.

Pomažemo klijentima u realizaciji njihovih strategija, putem:
• razumijevanja tržišnih trendova,
• razvijanja i testiranja komunikacije,
• istraživanja zadovoljstva i lojalnosti,
• praćenja kvalitete usluge.