Politika privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka Prizme centra za poslovnu inteligenciju d.o.o. (dalje u tekstu Prizma CPI)

Politikom zaštite osobnih podataka regulirana su sva načela i pravila obrade osobnih podataka.

Prizma CPI poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prizma CPI u svojstvu voditelja obrade, obrađuje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

U cilju ostvarivanja prava  na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom Uredbom i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)) tražimo i Vašu suglasnost o korištenju Vaših osobnih podataka.

Davanje suglasnosti odnosi se na sve osobne podatke koje poduzeće Prizma CPI može u određenim situacijama prikupljati prilikom posjete web mjestima poduzeća, kontaktiranja u kontekstu ostvarenja poslovne suradnje, interakcije s Prizma CPI u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača, poslovnog partnera i slično. To između ostalog obuhvaća i osobne podatke prikupljene putem anketiranja, na Internetu ili izvan njega.

Glavna djelatnost Prizme CPI je istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, te u tom kontekstu prikupljamo i obrađujemo anketne podatke. Ono što nam kažete u nekoj od naših anketa neće biti povezano sa Vama osobno niti proslijeđeno trećim osobama.

Svrha prikupljanja osobnih podataka:

U kontaktima s Vama možemo tražiti da s nama podijelite svoje osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Sudjelovanje u web aktivnostima poduzeća Prizma CPI na Internetu, uključujući web (online) ankete i naše kanale/stranice na društvenim mrežama
 • Sudjelovanje u telefonskim ili drugim vrstama anketa
 • Spremanje vaših podataka za buduće interakcije i komunikaciju s Prizma CPI
 • Pristupanje obrascu/linku upita za ponudu usluga
 • Pristupanje obrascu/linku prijava za honorarni/stalni posao
 • Pristupanje klijentskim online servisima
 • Osobni podaci zaposlenika radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa
 • Putem kolačiča; ako želite dodatne informacije o načinu na koji koristimo kolačiće, kliknite ovdje.

Pri poslovanju s poduzećem Prizma CPI u svojstvu poslovnog klijenta od Vas ćemo zatražiti da podijelite svoje osobne podatke s nama u sljedeće svrhe:

 • Upravljanje odnosima s klijentima
 • Osiguravanje pristupa informacijama
 • Komunikacija
 • Analiza i razumijevanje interakcije s klijentima
 • Omogućavanje pristupa na klijentske online servise
 • Odgovaranje na pitanja ili rješavanje zahtjeva/upita za pružanje usluge

Općenito, Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhe o kojima smo Vas obavijestili.

Svrhe obrade osobnih podataka:

 • Legitimni interes
 • Zakonsko pravo utemeljeno i propisano Zakonom o radu
 • Zaštita osoba i imovine mjerama video nadzora u ograničenom opsegu unutar prostorija poduzeća
 • Druge svrhe o kojima su pojedinci informirani u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Načela zaštite osobnih podataka:

Prizma CPI obrađuje podatke:

 • Zakonito – samo ako je obrada dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon propisuje.
 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti odnosa s Vama, primjenjujući sve mjere za zaštitu osobnih podataka olakšavajući Vam ostvarivanje prava.
 • Transparentno – pružanjem svih informacija na jasan i lako dostupan način u granicama koje Opća uredba o zaštiti podataka propisuje.
 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni, a u druge svrhe uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu našeg odnosa s Vama; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.
 • Uz ograničenje pohrane – čuvajući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
 • Uz smanjenje količine podataka – pazimo da podatke koje obrađujemo budu primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno.
 • Pazeći na točnost – vodimo računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući neispravne podatke u skladu sa zahtjevima Uredbe.
 • Pazeći na cjelovitost i povjerljivost – tehničkim i organizacijskim mjerama vodimo računa o odgovarajućoj sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizičnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Zakonitost:

Zakonitost, odnosno pravni temelji obrade podataka mogu biti:

 • sklapanje ili izvršenje ugovorne obveze u kojemu ste Vi stranka
 • naš legitimni interes u mjeri u kojoj je značajniji od interesa ispitanika da se podaci ne obrade ili
 • Vaša privola,
 • drugi pravni temelj u skladu s Uredbom.

Osobni podaci koje Prizma CPI može prikupljati:

Prilikom interakcije s poduzećem Prizma CPI putem e-maila, weba ili društvenih mreža (npr. ako označite da vam se sviđa Prizma CPI na Facebooku), možemo zatražiti ili dobiti određene podatke kao što su:

 • Ime i prezime
 • Adresa e-pošte
 • Telefonski broj
 • IP adresu
 • ID kolačića
 • Internetski preglednik
 • Operativni sustav
 • Model i tip uređaja sa kojega ste pristupili

Kada s poduzećem Prizma CPI komunicirate u svojstvu poslovnog klijenta možemo prikupljati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresa e-pošte
 • Telefonski broj
 • Poslovna adresa
 • Naziv i adresa poduzeća za koju radite
 • [osobni detalji koji bi mogli biti relevantni za poslovni odnos, npr., vaše profesionalno iskustvo i sl.]
 • IP adresu
 • Internetski preglednik
 • Operativni sustav
 • Model i tip uređaja sa kojega ste pristupili

Načini prikupljanja osobnih podataka:

Osobne podatke s poduzećem Prizma CPI možete podijeliti kroz (ne ograničavaju se na):

 • Komunikaciju s Prizma CPI (može biti vezano uz uslugu ili kroz zahtjev za ponudu koji ste nam uputili)
 • Komunikaciju s nekim od zaposlenika poduzeća Prizma CPI e-poštom, telefonom ili pisanim odnosno usmenim putem
 • Naručivanje usluge
 • Zahtjev za primanje poruka na mobilni telefon/uređaj
 • Dobrovoljno sudjelovanje u anketama
 • Sudjelovanje u aktivnostima na društvenim mrežama koje se tiču promocije Prizma CPI (npr. odabirom opcija “sviđa mi se” ili “podijeli”). 
 • Kolačiće postavljene na vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete našim web stranicama.

Kada s poduzećem Prizma CPI komunicirate u svojstvu poslovnog klijenta/korisnika, dobavljača ili poslovnog partnera, prikupljanje podataka se vrši i kroz:

 • Sklapanje ugovora o suradnji
 • Pružanje usluga poduzeća Prizma CPI
 • Komunikacija s poduzećem Prizma CPI
 • Prilikom pristupa poslovnim prostorima poduzeća Prizma CPI
 • Dobrovoljno sudjelovanje u anketama

Ako ne želite da poduzeće Prizma CPI koristi Vaše osobne podatke, to nam u bilo koje vrijeme možete javiti na e-mail adresu: SZOP.prizma@prizmacpi.hr

Dijeljenje osobnih podataka s drugima:

Vaše osobne podatke nećemo podijeliti s drugim dobavljačima proizvoda ili usluga, poslovnim partnerima i ostalim trećim stranama.

Ako nas zakon obavezuje da dobijemo Vašu suglasnost ili iz nekog drugog razloga smatramo da je Vaša suglasnost potrebna u određenim okolnostima, zatražit ćemo je prije dijeljenja vaših osobnih podataka.

Nakon što nam date svoje osobne podatke moguće ih je ažurirati, mijenjati ili zatražiti njihovo brisanje u pisanom obliku putem mail adrese: SZOP.prizma@prizmacpi.hr. Putem iste adrese možete postaviti i druga pitanja koja se tiču privatnosti ili izložiti svoje pritužbe u vezi narušavanja privatnosti.

Svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku i putem naše web stranice: www.prizmacpi.hr u za to pripadajućem obrascu. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je, na temelju privole, provedena do trenutka opoziva privole.

Vaša prava:

Na Vaš ćemo Vas zahtjev izvijestiti o tome obrađuju li se osobni podaci o Vama i koji su to podaci. Ukoliko su ispunjeni svi zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka. Možete povući sve izjave o privoli koje ste dali (u slučaju da se prikupljanje i obrada temelji na privoli) te možete uložiti prigovor na obradu podataka samo za svrhu za koju su prikupljeni/obrađivani. Također, imate pravo dobiti podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, aktualnom i strojno čitljivom formatu; te možete zatražiti prijenos tih podataka Vama ili trećim stranama. Dužni smo odgovoriti na Vaš zahtjev unutar mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, ukoliko nije traženo duže vremensko razdoblje za isto, u kojem slučaju isto razdoblje ne smije premašivati 2 mjeseca. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr), ukoliko sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka.

Sva prava podliježu razmjernim ograničenjima u skladu s Uredbom.

Mogućnosti koje imate:

 1. Pristanak

Za prikupljanje podataka te njihovu upotrebu možete biti zatraženi da date svoju suglasnost, u zakonski određenim slučajevima kada je potreban pristanak.

 1. Pravo na brisanje

Možete zatražiti brisanje svih svojih osobnih podataka ili samo dijela podataka, za koje ste prethodno dali suglasnost za korištenje.

 1. Prenosivost podataka

Imate mogućnosti prenijeti svoje osobne podatke iz jednog elektronskog sustava obrade u drugi bez sprječavanja kontrolora podataka.

 1. Opoziv privole

Vaše je pravo da u potpunosti ili djelomice, bez posljedica i objašnjenja možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka. Opoziv možete podnijeti na 3 (tri) načina i to u pisanom obliku poštom na adresu Prizma CPI, Petra Grgeca 9, 10000 Zagreb; e-poštom na: SZOP.prizma@prizmacpi.hr ili putem naše web stranice www.prizmacpi.hr na pripadajućem obrascu.

Pohrana podataka:

Za veliku većinu naših istraživanja osobni podaci se odmah poslije prikupljanja anonimiziraju/pseudoanonimiziraju što znači da se iz Vaših odgovora brišu podaci koji mogu na bilo koji način uspostaviti poveznicu između anketnih podataka i Vas osobno.

Ako podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, podatke čuvamo sve dok ne povučete privolu i u skladu sa naputcima ESOMAR-a.

Prizma CPI određene podatke čuva trajno s obzirom na zakonske obveze koje proizlaze iz radnog odnosa odnosno na temelju Zakona o radu.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju/pseudoanonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Podaci iz sustava video nadzora redovito se brišu, a čuvaju se najviše 6 mjeseci osim u slučajevima kada su nužni za vođenje postupaka pred nadležnim tijelima.

Dodatne informacije:

Tehnička i integrirana zaštita podataka

Prizma CPI štiti Vaše podatke, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.

Prizma CPI ujedno provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru primjenjujemo na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Evidencije o aktivnostima obrade

Prizma CPI kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade koje sadržavaju:

 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, i službenika za zaštitu podataka;
 • svrhe obrade;
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
 • ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;
 • ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
 • ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

Postupanje po povredama osobnih podataka

Prizma CPI osigurava da u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje sukladno Uredbi Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Kada to Uredba propisuje Prizma CPI bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje i ispitanike o povredi osobnih podataka.

Procjena učinka na zaštitu podataka

Prizma CPI ne provodi obrade podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika. Međutim, ako određena obrada bude iznimno ispunjavala uvjete visokorizičnosti, Prizma će prije obrade provoditi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe.

Opseg:

Poveznice na druge web stranice

Na web stranicama poduzeća Prizma CPI, možete pronaći veze na druga web mjesta s korisnim informacijama. Takve web stranice mogu djelovati neovisno o Prizma CPI te mogu imati vlastite obavijesti o privatnosti, izjave ili pravila. Izričito preporučujemo da ih pregledate kako biste saznali kako bi se vaši osobni podaci mogli obrađivati vezano uz ta web mjesta jer nismo odgovorni za sadržaj web mjesta koja ne posjeduje ili kojima ne upravlja Prizma CPI, kao niti za upotrebu ili prakse privatnosti istih.

Napominjemo da prihvaćamo i ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost za zaštitu osobnih podataka koje nam povjerite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj dokument kako biste bili upoznati s uvjetima i  davanjem privole o korištenju Vaših osobnih podataka poduzeću Prizma centar za poslovnu inteligenciju d.o.o., kao Voditelju zbirke osobnih podataka.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem e-mail adrese SZOP.prizma@prizmacpi.hr.