Prizma

Centar za poslovnu inteligenciju

Agencija specijalizirana za “client-tailored” rješenja uz istaknuto korištenje naprednih metodologija, te dubinsko razumijevanje poslovanja naših klijenata

Kroz partnerski odnos s klijentom i dubinskim uvidom u njegovu industriju, pomažemo našim klijentima u razumijevanju i rješavanju njihovih problema i ostvarivanju njihovih strateških ambicija.
Usluge i proizvode koje smo razvili, prilagođavamo specifičnim potrebama naših klijenata te upotrebljavamo i na stranim tržištima.
Naše usluge počivaju na neprestanom usavršavanju i usvajanju znanja sa područja novih interaktivnih tehnologija, naprednih analitičkih metoda i poznavanja tržišta.


Zaštita osobnih podataka – GDPR

Prizma CPI je agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja i kao takva provodi niz istraživačkih projekata u cilju poboljšanja ili usavršavanja proizvoda i usluga te njihovog prilagođavanja željama krajnjih potrošača.

Ukratko, mi istražujemo ali ne prodajemo. Ono što nam kažete u nekoj od naših anketa neće biti povezano sa Vama osobno niti proslijeđeno trećim osobama.

Prizma CPI poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prizma CPI u svojstvu voditelja obrade, obrađuje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj. Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka poduzeća Prizma centar za poslovnu inteligenciju d.o.o. i javno su dostupna na sljedećem linku:
Politika zaštite osobnih podataka